fz3-13769305690270, 0B

Po stopách porcelánu v Dubí

Jako inspiraci na výlet vám představujeme několik tipů, které spojují turisticky zajímavá místa Teplicka, jejichž společným jmenovatelem je porcelán.

Barokní stopa Giacoma Casanovy

Státní zámek Duchcov, původně pod názvem Dux, je vyhledáván vzhledem ke své bohaté historii. V roce 2001 byl prohlášen za národní kulturní památku. Zámek vystavěný v období baroka na přelomu 17.–18. století, nabízí dvě prohlídkové trasy, na kterých můžete objevovat sbírky historického porcelánu majitelů z rodu Valdštejnů. Dozvíte se zajímavosti kolem Giacoma Casanovy, který na zámku strávil posledních třináct let svého života a v Duchcově je i pohřben. Světově proslulého svůdce a milovníka dodnes na zámku připomíná jeho úmrtní křeslo, dochované v autentickém stavu. Velké sbírky porcelánu zdobily interiéry zámku Duchcov již v 18. století. Valdštejnové vytvořili na zámku muzeum, které prezentovali svým přátelům, výletníkům a zámožným hostům, přijíždějícím z nedalekých teplických lázní. Unikátní sbírka porcelánu, keramiky a fajánse byla Valdštejny vystavována v podobě porcelánových pyramid ve speciálním sběratelském kabinetu.

Od královny Judity po porcelán s modrou krví

Regionální muzeum sídlí v budově klasicistního zámku a nachází se v nejstarší čtvrti města Teplice. Tady ve 2. polovině 12. století založila česká královna Judita klášter benediktinek. Teplický zámek nabízí prohlídku muzejních expozic věnovaných zdejšímu vývoji keramické výroby, historickým hodinám, lázeňství, umění gotiky, renesance a baroka. V nejatraktivnější expozici o historii výroby porcelánu a keramiky na Teplicku najdete slonovinový porcelán A. Stellmachera, vynikající exponáty firmy Amphora nebo klasický figurální porcelán podnikatele Wahlisse.

 

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Novogotický kostel Neposkvrněného početí Panny Marie postavený v letech 1897–1906 v Dubí patří v Čechách a ve střední Evropě vůbec mezi architektonicky ojedinělé památky. Vzorem pro jeho stavbu se stala památka benátské gotické architektury, kostel Santa Maria dell‘Orto. Zároveň se ve výzdobě dubského kostela uplatnily originální stavební prvky italské gotiky dovezené z benátského ostrova Torcello, které pro výstavbu získal jeho zakladatel a donátor hrabě Carlos Clary-Aldringen.

 

Dům porcelánu s modrou krví

Moderní objekt Městského informačního centra se stálou expozicí porcelánu najdete v Dubí v Tovární ulici. Město budovu bývalého dubského kina revitalizovalo za finanční spoluúčasti Regionálního operačního programu Severozápad a vytvořilo zde reprezentativní multifunkční prostor nazvaný Dům porcelánu s modrou krví.

Prostřednictvím Domu porcelánu s modrou krví se Dubí připojilo k mezinárodnímu projektu tzv. Porcelánové cesty. Expozice v prvním patře seznámí návštěvníka s tradicí výroby porcelánu v Podkrušnohoří se zvláštním důrazem na produkci porcelánu v Dubí, která zde pokračuje již od roku 1864. Kromě světoznámého cibuláku zde také uvidíte figurální porcelán manufaktury Royal Dux Bohemia v Duchcově nebo originální autorská díla vytvořená v Dubí v rámci každoročních porcelánových sympozií. Městské informační centrum zřízené v přízemí objektu pak poskytuje veškeré informační a turistické materiály o Dubí a blízkém okolí. Zprostředkovává komentované prohlídky kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí a exkurze do výroby Českého porcelánu, a. s.

 

Dům porcelánu s modrou krví nabízí:

• Možnost objednání exkurzí do porcelánky včetně obědů v závodní jídelně, workshopů, komentovaných prohlídek dubského kostela

• Galerie porcelánu

• Multifunkční prostor sloužící k pořádání přednášek a krátkodobých výstav

• V blízkosti podniková prodejna porcelánu

 

Městské informační centrum Dubí
Tovární 620/15A, 417 01 Dubí
FB: www.facebook.com/dumporcelanusmodroukrvi
E-mail: info@infocentrum-dubi
www.infocentrum-dubi.cz

 

České Středohoří láká na církevní turistiku

Návštěvníci Litoměřic mohou v létě zavítat do několika kostelů. Komentované prohlídky vybraných chrámů a Diecézního muzea i galerie v Litoměřicích začínají už koncem června. V turistické sezóně je jimi provedou školení průvodci z řad studentů historie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Okruh zahrnuje šest zastávek: katedrálu sv. Štěpána, děkanský kostel Všech svatých, kostel sv. Jakuba, kostel Zvěstování Panny Marie a diecézní muzeum, ale také městskou vyhlídku Kalich na budově radnice, kde mj. sídlí infocentrum. Letošní rok zve za památkami baroka, proto budou novinkou pracovní listy pro děti, v nichž je sv. Zdislava a sv. Štěpán provedou barokními objekty na tomto okruhu. Návštěvníci se s nimi budou setkávat do 17. září.

 

České Švýcarsko

Léto je tady a s ním i prázdniny a čas rodinných výletů. České Švýcarsko je dobře dostupné jak po vlastní ose, tak pro turisty, kteří dají přednost veřejné dopravě. Pokud si prostudujete jízdní řády a výhodné jízdenky, zjistíte, že automobil často nebudete vůbec potřebovat.

 

Tip na výlet do České Kamenice
V nadmořské výšce 544 m stojí na Zámeckém vrchu nad městem Česká Kamenice zřícenina středověkého hradu, ze kterého se dochovala část obvodového zdiva a paláce. Koncem 90. let byla zřícenina upravena na rozhlednu, ze které je velkolepý výhled na krajinu Českosaského Švýcarska a Lužických hor. Zřícenina je návštěvníkům trvale přístupná.

Poloha hradu: 50° 47‘ 28.77“ N, 14° 26‘ 0.3228“ E

 

WWW.BRANADOCECH.CZ

 

TEXT A FOTO: ÚSTECKÝ KRAJ

Share