fz3-13769305690270, 0B

KAPLIČKY, KŘÍŽKY, ALEJE, LÁNY POLÍ, MEZE, POUTNÍ KOSTELÍKY, SOCHY U CEST A NA MOSTECH, LOUKY, RYBNÍKY… KRAJINA ČLOVĚKEM DOTČENÁ, PROMĚNĚNÁ, KRAJINA S BAROKNÍ DUŠÍ. CELÉ OBLASTI SE STALY CÍLEM TÉMĚŘ ZAHRADNÍCH PROJEKTŮ. PŘÍRODA BYLA PODROBENA MATEMATICE A ZAČALA VZNIKAT KOMPONOVANÁ KRAJINA. VYPRAVTE SE DO NÍ A POZNEJTE JEJÍ DNEŠNÍ TVÁŘ.

Valdštejnská krajina

Když se slavný vojevůdce Albrecht z Valdštejna po bitvě na Bílé hoře rozhodl vybudovat z města Jičína své sídelní centrum, přizval si slavné italské architekty a zadal jim vytvoření komponované krajinné šlechtické rezidence, jaká neměla ve střední Evropě obdoby. Geometrické tendence v krajině mezi vrchem Velišem a Valdicemi spojuje sedm výrazných bodů, mezi nimiž je kostel sv. Jakuba Většího, Valdická brána, impozantní lipová alej… 

www.albrechtzvald-stejna.cz

 

Mariánská zahrada

To hrabě Šlik v těsném sousedství Valdštejnově vybudoval sice ne tak okázalou, ale o nic méně důmyslnou komponovanou krajinu, ve které záměry člověka ještě daleko harmoničtěji srůstají s přírodou. Mezi Jičínem a Kopidlnem byly vystavěny kostely, kaple, zámky, lesní kapličky, ale také systém propojených alejí.

www.marianska-zahrada.cz

 

Kuks

Dalším osvíceným stavitelem byl i hrabě Špork, který formoval krajinu kolem svého letního sídla v Kuksu. Na zámek s lázněmi na jedné straně řeky navazovala nádherná zahrada. Později proti zámku vybudoval klášter a Hospital. Krajinu zdobí kapličky, fontány a především sochy, které jedinečně propojují zámecké a lesní prostředí. Hospital Kuks, to je úchvatný ostrov barokního umění ve všech významech tohoto pojmu.

www.hospital-kuks.cz

 

Broumovsko

Tentokrát nikoli světský, ale církevní impuls umožnil vznik ojedinělého projektu na vybudování devíti výrazných dominant krajiny kolem Broumova, devíti kostelů. Opat broumovského kláštera, benediktýn Otmar Daniel Zinke, pozval na tuto práci rovnou ty nejslavnější stavitele: Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce. Kostely se staly novými dominantami krajiny a jsou jimi dodnes.

www.broumovsko.cz

 

Jižní a východní Morava

Pokud byste v Evropě hledali rozsáhlejší barokní krajinný celek, zcela jistě byste skončili na Moravě. Baroko ji zcela změnilo. V okolí Jaroměřic nad Rokytnou, Mikulova, Slavkova u Brna, Buchlovic, Velehradu, Kroměříže, Hostýna, ale i na mnoha jiných místech se začaly utvářet významné krajinné kompozice. Lednicko-valtický areál, proslavený v celém světě, začal systematicky vznikat právě v době baroka. Moravská krajina je dodnes nejen pohledná, ale také až barokně pohostinná. Zkuste ji projet třeba na kole po některé z atraktivních vinařských cyklostezek.

www.jizni-morava.cz, www.vychodni-morava.cz

Share