fz3-13769305690270, 0B

MÁLOKDO VÍ, ŽE MALÁ ZDOBENÁ KAPLE UPROSTŘED ARKÁDOVÉHO DVORA LORETY JE VLASTNĚ TOU SKUTEČNOU LORETOU V PRAVÉM SLOVA SMYSLU. TATO KAPLE, ZVANÁ TAKÉ „LORETÁNSKÝ DOMEK“ NEBO NĚKDY „SVATÁ CHÝŠE“, PŘEDSTAVUJE PRAVOU PODOBOU VZORU KAPLE V ITALSKÉM LORETU.

Položením základního kamene k domku 3. 6. 1626 začala historie celého poutního místa. První patronkou a zakladatelkou byla Benigna Kateřina z Lobkowicz, která jako architekta kaple zvolila vídeňského Itala G. B. Orsiho. Stavbu vysvětil 25. března 1631 pražský arcibiskup Arnošt Vojtěch kardinál hrabě z Harrachu.

Vnější stěny domku zdobily původně pouze malby, teprve v 60. a 70. letech 17. stol. bylo nákladem
Alžběty Apolonie hraběnky Kolowratové vybudováno reliéfní obložení stěn ve štuku, jehož autorem je z podstatné části Ital G. B. Cometa (1620 – 1687). Ikonografický program výzdoby obsahuje reliéfy ze života P. Marie s důrazem na Kristovo dětství (cyklus začíná na severní straně přivrácené ke kapli sv. Františka a pokračuje proti směru hodinových ručiček): severní stěna – Narození P. Marie, Zasnoubení P. Marie; západní stěna – Zvěstování P. Marii, P. Marie na návštěvě u sv. Alžběty a sv. Rodina u zápisu v Betlémě; jižní stěna – Narození Páně, Klanění pastýřů a sv. Tří králů narozenému Ježíši; východní stěna – Smrt P. Marie a Přenesení Svaté chýše z Nazareta do Evropy. Reliéfní pole jsou oddělena nikami se sochami starozákonních proroků (v dolní etáži) a pohanských věštkyň sibyl (v horní etáži), kteří předpověděli narození Ježíše a P. Marie.

Koncerty zvonohry pro návštěvníky

Nenechte si ujít hudbu, kterou jinde v republice neuslyšíte! Barokní zvonohra je jen jedna. Místní carillonéři pro vás hrají o nedělích a svátcích krátké skladby na tento v Čechách unikátní hudební nástroj. Poslouchat můžete i venku před Loretou na náměstí, ovšem mnohem intenzivnější je hudební zážitek zevnitř - stojíte-li v nádvoří Lorety. Zvonohra totiž byla navržena tak, aby hrála poutníkům shromážděným kolem Santa Casy.

Otevírací doba:
Letní období (od 1. 4. do 31. 10.):
DENNĚ 9–17:00

 

Loreta Praha
Loretánské nám.7/100, 118 00 Praha 1 – Hradčany
Tel.: +420-220-516-740
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.loreta.cz

 

TEXT A FOTO: LORETA PRAHA

Share