fz3-13769305690270, 0B

O TIBEŤANECH JE ZNÁMÉ, ŽE JSOU NÁRODEM VELICE PŘÁTELSKÝM. PŘESTO O TOM MŮŽE MNOHÝ CESTOVATEL RYCHLE ZAPOCHYBOVAT. SOTVA TU VSTOUPÍTE DO VESNICE, DŘÍVE NEŽ SE POŘÁDNĚ ROZKOUKÁTE, UŽ NA VÁS VYPLAZUJÍ JAZYK. PROČ ALE?

Nebojte se, takto se tu jen v některých částech zdraví, takže „dobrý den“ hezky spolkněte a jazyk ven. Pořádně zamotat hlavu vám mohou i místní při cestování po Albánii. Kývání hlavou totiž znamená nesouhlas a naopak kroucení souhlas. Ať už s jazykem vyplazeným nebo schovaným, je potřeba vždy zvyky země, kam se chystáte, trochu nastudovat, abyste se vyhnuli zapeklitým situacím, které si svou neznalostí můžete přivodit.

Share